Partner wydarzenia

Wydarzenie Bentley Golf Invitational jest organizowane we współpracy z The Macallan – globalny partner marki. Współpraca Bentley i The Macallan opiera się na wspólnych wartościach. Zamiłowanie do rzemiosła wykracza daleko poza mury naszych fabryk. Widać to we wszystkim, co robimy – tworzymy produkty i doświadczenia, które celebrują nasze dążenie do doskonałości. Bogate dziedzictwo obu marek kreuje naszą spójną wizję przyszłości. Połączenie tych światów pozwala nam tworzyć niezwykłe historie o luksusie i
zaangażowaniu w wizję postępowego świata.